2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief december 2010

Geplaatst op 21 december 2010


december 2010

Beste mensen,

Zo tegen het einde van het jaar is het een goed moment om nog even stil te staan bij de activiteiten van het afgelopen jaar. Na het bijzonder geslaagde benefietconcert van Stef Bos van 18 april, is het bestuur onmiddellijk aan de gang gegaan met de projecten. Zoals u wellicht weet, heeft de stichting aan de projecten in Zuid Afrika (Lerato Educational Centre) en Lesotho (studiefonds Cor van Haasteren Trust) elk € 10.000,00 toegezegd.

Van Dr.Bruno Pauly, bestuurslid van Lerato Educational Centre, hebben wij inmiddels de bouwtekeningen en een kostenbegroting toegestuurd gekregen. Het bestuur ter plekke heeft, naar wij hebben begrepen, de begroting bijna sluitend en zij hoopt volgend maand met de bouw van de ‘community hall’ te kunnen beginnen. Het is verder de bedoeling dat wij in februari 2011 weer een bezoek aan de crèche in Lerato gaan brengen en dat wij u dan kunnen laten zien wat Lerato met uw bijdragen heeft gerealiseerd.
Het laatste email contact met Bruno Pauly is van 14 december. Hij schreef toen:

"Hi Bert, sorry for the delay, but I was teaching in one of the rural areas without internet connection. There are some new developments:
1. We now have a borehole where we can pump water from 50m underground.
This will enable us to improve our toilet facilities, allow us to plant grass for playground and soccer fields and will come handy for the new hall as well.
2. We will only start building beginning of January as during December things in SA come to a halt and if you have started something without the necessary security measures in place, things might have been taken by the time we come back ...
3. We are still looking for sponsorship funding the bricks, windows and probably tiling, but we have some interested parties. So far we have decided about the Steel framework which comes with building plans.
The building plans are with the administration at present and it will hopefully within the next 4 to 6 weeks that we get permission.
December is our end for the year with graduation and lots of Christmas parties that were organised by local sponsors. We took the kids for an outing to the Zoo and the graduation party was very nice. I didn’t take photos myself but as soon as I get some, I will forward them to you. The school is now closed and we tidy up, repair and are busy with upgrading toilets and putting pumps in for the borehole water. You don’t know how excited the children and staff were when the first water gushed out of the pipes … God bless, Bruno."

Kortgeleden hebben wij ook contact gehad met Gerard Mathot, onze ‘man on site’ in Lesotho. Gerard schreef ons op 1 december j.l. het volgende:

“In Lesotho loopt het schooljaar van eind januari to begin december, want de grote vakantie valt in onze zomer en sluit ook de Kerst en Nieuw Jaar festiviteiten in. Dat betekent voor de Trust dat we pas eind december weten welke van onze gesponsorde leerlingen het goed genoeg gedaan hebben om ook het volgende jaar van hun studie ondersteund te worden. Daarbij kijken we vooral naar de cijfers voor Engels en Wiskunde, want de ervaring leert ons dat de resultaten in die vakken het beste de kans op slagen in de examens aangeven. Dan pas weten we voor hoeveel nieuwe leerlingen geld beschikbaar is. Elke zaterdagmorgen zijn we in Cor’s vroegere huis, waar nu zijn vriend Rabasotho Mpakoba woont, om met de gesponsorde leerlingen te praten, hun het nodige geld te geven, de ontvangstbewijzen in te nemen of naar aanleiding van hun schoolrapporten advies te geven. Daarom gaan we zaterdag 8 januari 2011 gebruiken om aanvragen van nieuwe leerlingen te accepteren.
Daarvoor moeten ze een aanvraagformulier invullen, dat met ieder afzonderlijk besproken wordt. Ook moeten ze hun laatste schoolrapport of het bewijs van hun lagere school examen en de prospectus van hun school meebrengen. Omdat er altijd te veel aanvragen zijn moeten we, jammer genoeg, selecteren. Ten eerste helpen we alleen leerlingen van middelbare scholen, want de lagere school is vrij en voor teriair onderwijs geeft de regering scholarships. Ten tweede kunnen kinderen, die beide ouders verloren hebben, een beurs van de regering krijgen en we vertellen ze hoe en waar ze dat kunnen aanvragen. Daarna maken we een short-list, voorrang gevend aan degenen, waarvan de familie de minste financiële draagkracht heeft (zieke ouders, vaak met AIDS, zonder inkomen, geen ooms die kunnen helpen, veel andere kinderen in de familie, enz.) en degenen die de beste cijfers hebben.
De interviews met de nieuwe kinderen duren vaak de hele dag en het is erg uitputtend om naar alle nare verhalen te moeten luisteren, maar het is tenminste een goed gevoel om daar een aantal van te kunnen gaan helpen. Rabasotho gaat dan de families op de short-list bezoeken om te kijken of de verhalen waar zijn. Dat kan hij zien aan de armoede in het huis, waar ze wonen, en door te praten met familieleden en buren. Gebaseerd op zijn advies maken we dan de finale lijst van leerlingen, die geholpen kunnen worden. De volgende zaterdag wordt die lijst opgehangen. Voor die leerlingen die geaccepteerd zijn betalen we dan schoolgeld, boeken en examengeld. Dit doen we per kwartaal, zodat we via hun rapporten kunnen controleren of ze serieus studeren. Groet, Gerard."

Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor het opstarten van een 3e project. Dit betreft het opzetten van een studiefonds naar een idee van Stef Bos. Begin dit jaar opperde Stef het idee om een studiefonds op te zetten voor kleurling ‘plaaswerkers’ in De Kaap, een kwetsbare groep in Zuid Afrika, omdat ze tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Ze zijn namelijk niet zwart genoeg voor het ‘ANC-circus’ van dit moment en niet blank genoeg voor het ‘apartheidscircus’ van het verleden. De schoonmoeder van Stef in Zuid Afrika heeft zich bereid verklaard de organisatie van dit project op zich te willen nemen. Zij is in het dagelijks leven maatschappelijk werkster en weet dus heel goed waar het hier om draait.
Het is fijn om met mensen te kunnen samenwerken die ter plaatse wonen en werken, want door de korte lijnen maakt de stichting nauwelijks kosten en gaat bijna uw gehele bijdrage naar de projecten die wij steunen. Binnenkort meer over dit mogelijke nieuwe project.

De inkomsten van de stichting 2HELPchildren bestonden dit jaar uit de opbrengsten van de kaartverkoop ( € 9.412,00) en sponsoring (€ 15.000,00) van het benefietconcert, de donateurbijdragen (€ 850,00) en de overige giften (€ 6.443,00). Binnenkort plaatsen wij het door onze accountant opgestelde financiële rapport van het jaar 2010 op de website van de stichting.

Van de ontvangen giften ad. € 6.443,00 stelden wij het volgende overzichtje samen:

2009:
19 november gift Noordwijk 100,00
21 december gift 38,00
2010:
23 februari namens Seli 50,00
02 maart dierbaar 500,00
30 maart gift 10,00
09 april gift 50,00
13 april columns 600,00
18 april giften en opbr. garderobe 150,00
20 april gift 88,00
26 april verjaardagsbijdrage 50,00
27 april gift 30,00
03 mei opbrengst markt 26,00
14 juli opbrengst voetbalpoule 16,00
16 augustus gift 50,00
17 augustus 60 jarige 750,00
7 september dierbaar/columns 1.350,00
14 september 50 jarige 875,00
11 november 50 jarige 1.710,00

Nogmaals, iedereen enorm bedankt voor zijn of haar bijdrage. Dankzij uw steun kunnen wij kinderen ‘daar aan de andere kant’ een kans geven op een betere toekomst. Ook komend jaar hopen én rekenen wij weer op uw steun. Want u weet het hè, zonder uw hulp zijn wij nergens. Elke bijdrage maakt een verschil!

Tenslotte wensen wij u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2011.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HELPchildren,

Cees van Haasteren, Bert van Zoolingen en Frans Heemskerk.Nieuwsarchief