2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief mei 2011

Geplaatst op 23 Mei 2011


mei 2011

Beste mensen,

Het jaar is nog maar 5 maanden oud, maar er is al weer volop nieuws voor u. Zo zijn wij begin dit jaar naar Zuid Afrika geweest en hebben daar een bezoek gebracht aan Lerato. Wij hebben ook gesproken met de familie van Stef Bos in verband met de start van een mogelijk nieuw studiefonds. Verder stelt Gerard Mathot de kinderen aan u voor, die begin dit jaar zijn gestart met een studiebeurs van 2HELPchildren.

Op 11 februari bezochten wij de crèche in Lerato. Wij werden allerhartelijkst ontvangen door de kinderen, Sister Mary, Dr. Bruno en de leerkrachten. De kinderen hadden speciaal voor ons een lied ingestudeerd. Een warm welkom en de blijdschap straalde er vanaf.
Dr. Bruno liet ons de voortgang van de werkzaamheden zien. Er is een bron geslagen en de Lerato crèche beschikt daardoor over stromend water. Inmiddels is men begonnen met de aanleg van sanitaire voorzieningen.
Een ongekende luxe! Verder start binnenkort de bouw van de ‘community hall’, de daarvoor benodigde grond is al bouwrijp gemaakt. Vol trots liet Sister Mary ons een aantal nieuwe klaslokalen zien. Een voor een worden de zeecontainers vervangen door echte lokalen. Tenslotte beschikt Lerato sinds kort over een zeg maar ‘mini hospitaaltje’, een ruimte waar een Poolse zuster eerste hulp kan verlenen aan de kinderen van de crèche. Een ding is wel zeker: Dr. Bruno en Sister Mary hebben hun zaakjes goed op orde en met de financiële steun van 2HELPchildren komt het allemaal goed. Na de bij tijd en wijle ontroerende ontmoeting was het tijd om weer afscheid te nemen en namens Sister Mary moesten wij u een welgemeend “God bless” overbrengen.

Twee weken eerder, op 28 januari om precies te zijn, had Bert een uitvoerig gesprek met Amelia Paschke, de schoonmoeder van Stef. Zij wil ons helpen bij het opzetten van een nieuw studiefonds. De voorlopige naam van het project is “Klara Majola”, genoemd naar een lied van Stef. Een meisje genaamd Klara Majola, helaas veel te jong overleden, dat onder erbarmelijke omstandigheden leefde op een ‘plaas’ (grote boerderij) in de Kaap. En juist voor deze groep kinderen, waar wij u in onze vorige nieuwsbrief al over informeerde, wil 2HELPchildren een studiefonds beginnen.
Momenteel zijn wij op zoek naar de juiste mensen die daar in Kaapstad onze belangen kunnen en willen behartigen. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Begin dit jaar zijn 6 kinderen uit Lesotho gaan studeren met een beurs van 2HELPchildren. Gerard Mathot schreef ons op 20 maart j.l. het volgende:
In Lesotho loopt het schooljaar van januari tot december en de lagere school duurt 7 jaar. In november van het zevende jaar schrijven de leerlingen in voor het Primary School Leaving examen, waarvan de resultaten eind december gepubliceerd worden. De middelbare school is verdeeld in twee niveaus, namelijk niveau A, B en C, dit leidt na drie jaar tot het Junior Certificate examen én niveau D en E, dit leidt na twee jaar tot het Cambridge Overseas Certificate examen.
Het bestuur van de Cor van Haasteren Trust is iedere zaterdagmorgen aanwezig om de leerlingen te ontmoeten en zo nodig te helpen. De scholen beginnen eind januari en dus op de 2de zaterdag van januari konden de leerlingen die hulp nodig hebben zich aanmelden. Dit jaar waren er maar liefst 41(!) aanmeldingen voor een studiebeurs en helaas konden er maar 12 geholpen worden, waarvan 6 met het geld van 2HELPchildren. Het is altijd pijnlijk om te moeten kiezen en dus zijn er criteria voor nodig. Zo wordt er voorrang gegeven aan de armste kinderen en aan de kinderen met het beste examenresultaat. Op grond van die informatie werd een lijstje van kinderen samengesteld, die dan thuis bezocht werden door een Mosotho collega, Ntate Rabasotho Mpakoba, die de door de kinderen opgegeven informatie moest controleren. Op basis van zijn bevindingen werd er een beslissing genomen die de volgende zaterdag (15 januari) bekend gemaakt werd.
Omdat de bijdrage van 2HELPchildren over een aantal jaren verdeeld wordt, is besloten de donatie van dit jaar te gebruiken voor aanvragen voor de 1ste klas (niveau A), want als de kinderen goed presteren, moeten ze 5 jaar lang geholpen kunnen worden met schoolgeld, boeken, schriften, school lunches en examengeld.

Hier volgt een korte beschrijving van de leerlingen die met een studiebeurs van 2HELPchildren van start zijn gegaan:

Mpoetsi LEBAKAE is een meisje van 14 jaar dat met haar ouders in Motimposo woont, een wijk van Maseru. Haar ouders hebben geen werk, hoewel vader van tijd tot tijd wat los werk doet. De ouders betalen al schoolgeld voor twee kinderen. Er zijn ook nog twee kinderen thuis, die nog niet naar school gaan. Mpoetsi gaat nu naar niveau A in Lancers Gap High School.

Rethabile LESEME is een meisje van 15 jaar, dat met haar moeder in Ha Thamae woont, een wijk van Maseru. Ze weet niet wie haar vader is. Haar moeder doet huishoudelijk werk en moet met dat geld al schoolgeld betalen voor haar zusje. Rethabile gaat nu naar niveau A in Lesotho High school.

Tshirelo NCHEKE, die nu 20 jaar oud is, komt van Monyakoana, ongeveer 30 km buiten Maseru. Omdat de scholen in Maseru beter zijn dan bij haar in de buurt, woont ze bij haar tante in Motimposo, Maseru. Ze heeft haar lagere school ook in Maseru gedaan en is in 2008 met een 2de klas geslaagd. Haar tante, die in een textielfabriek werkte, en haar zieke vader (haar moeder is al overleden) hebben geen geld om haar naar de middelbare school te laten gaan. Ze heeft nog een broertje van 14 jaar, dat ook niet naar school kan. Ze gaat nu naar niveau A in Lancers Gap High School. Ze kwam me gisteren (19 maart) vertellen dat haar tante ontslagen was (het gaat niet goed met de economie) en dat ze daarom de huur van haar kamertje niet kan betalen en dus is teruggekeerd naar Monyakoana. Tshirelo moet nu haar eigen onderdak in Maseru vinden of naar Monyakoana terugkeren en daar een school vinden. Ik heb beloofd dat we haar in ieder geval zullen blijven helpen.

Retselisitsoe NTSANE is een jongen van 15 jaar en woont met zijn vader, die TB heeft, zijn grootmoeder en zijn 2 broertjes in Mafikaneng, Maseru. Zijn moeder en een zusje zijn inmiddels overleden. Retselisitsie gaat nu naar niveau A in Leqele High School.

Matlotlo PAKISI is een jongen van 14 jaar en woont in Motimposo, Maseru, met zijn moeder en 2 broers. Zijn vader is overleden en zijn moeder is ziek. Wanneer haar gezondheid het toelaat, werkt zij door langs de weg fruit te verkopen. Matlotlo gaat nu naar niveau A in Maseru High School.

Limpho TALENG is een meisje van 13 jaar en woont in Motimposo met haar moeder, die ziek is. Haar vader is in 2004 overleden. Omdat haar moeder geen geld heeft om de kinderen te onderhouden, wonen haar jongere zusje en twee broertjes bij hun grootmoeder in Thaba Bosiu (35km van Maseru). Limpho gaat nu naar niveau A in St.Joseph’s High School.

Wij zijn Gerard bijzonder dankbaar dat hij zoveel moeite en tijd steekt in het welzijn van de kinderen in Lesotho. Vanaf nu zullen wij u regelmatig informeren over de ontwikkeling van Mpoetsi LEBAKAE, Rethabile LESEME, Tshirelo NCHEKE, Retselisitsoe NTSANE, Matlotlo PAKISI en Limpho TALENG. Dankzij uw steun kunnen zij nu studeren!

Van onze reis naar Zuid Afrika hebben wij inmiddels ook een fotoverslag op de website van de stichting geplaatst. Wij nodigen u graag uit om daar een kijkje te gaan nemen.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u het jaarverslag 2010 presenteren, een overzicht geven van de inkomsten van het eerste halfjaar 2011 en vertellen over de verdere activiteiten van het bestuur met betrekking tot fondsenwerving en dergelijke.

In de tussentijd rekenen wij graag op uw steun, want zonder uw hulp zijn wij nergens.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HELPchildren,
Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief