2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief november 2011

Geplaatst op 7 Februari 2012


november 2011

Beste mensen,

Hierbij onze 2e nieuwsbrief van dit jaar. Wij hebben nieuws voor u over de projecten en geven u een overzicht van de dit jaar ontvangen bijdragen. Verder doen wij u verslag van de verdere activiteiten van het bestuur.

In Lerato wordt hard gewerkt aan de bouwplannen van de community hall. Het bestuur van Lerato Educational Centre heeft ons medegedeeld dat zodra de vergunningen en de totale financiering van de nieuwbouw rond zijn, gestart zal worden met de bouw.

Het project in Lesotho is dit jaar gestart. Zoals u wellicht weet studeren er thans 6 kinderen met een beurs van 2HELPchildren. Gerard Mathot zal binnenkort verslag uitbrengen van de vorderingen in dit jaar. Verder overwegen wij om aan de Cor van Haasteren Trust een aanvullende donatie te doen, zodat er met ingang van het volgende schooljaar wellicht nog meer kinderen met een beurs van 2HELPchildren kunnen gaan studeren. Wij houden u op de hoogte!

Het project met de voorlopige werktitel “Klara Majola” gaat helaas niet door. Het was voor het bestuur niet mogelijk om de juiste mensen te vinden die in Kaapstad onze belangen zouden kunnen behartigen. Wij waren er niet 100% van overtuigd dat alle bijdragen op de juiste plek terecht zouden komen. En aangezien wij er alleen voor gaan wanneer er werkelijk niets maar dan ook niets aan de strijkstok blijft hangen, is in goed overleg met de familie van Stef Bos besloten om te stoppen.

Het bestuur is constant bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor het starten van nieuwe projecten. Daartoe onderhouden wij contacten met diverse instanties, stichtingen en personen, in het binnenland, maar ook in het buitenland. Dankzij uw gulle bijdragen, waarover verderop meer, zijn wij namelijk in staat om naast de bestaande projecten in Zuid Afrika en Lesotho mogelijke nieuwe projecten te starten.

Het door het bestuur goedgekeurde financieel jaarverslag 2009/2010 van de stichting, dat belangeloos werd samengesteld door onze accountant, staat inmiddels op de website van de stichting 2HELPchildren. Belangstellenden nodigen wij van harte uit het verslag te bekijken. Uit het verslag blijkt o.a. dat de stichting nagenoeg geen kosten heeft gemaakt, en daar zijn we met recht trots op.

Dat wij niet stilzitten en ook diverse belangstellenden de stichting 2HELPchildren een warm hart toedragen blijkt o.a. uit de vele bijdragen die wij ook dit jaar weer mochten ontvangen. Het overzicht van de tot nu toe ontvangen bijdragen luidt aldus:

Gift uit Ursem € 150,00
Gift uit Den Haag € 1.000,00
Gift uit Lisse € 120,00
Gift uit Badhoevedorp € 360,00
Gift uit Waddinxveen € 1.200,00
Gift uit Gendt € 1.275,00
Gift uit Noordwijkerhout € 1.210,00
Donateursbijdragen € 1.461,00
Open huis Lisse € 2.000,00

Inmiddels staat de ‘teller’ al weer op ruim
€ 8.500,00. En tellen we daar de sponsorbijdragen van € 1.500,00 bij op dan komen we op een fantastisch bedrag van
€ 10.000,00, en dan te weten dat het jaar nog niets eens om is! Heel erg hartelijk bedankt voor alle spontane bijdragen, u kunt er verzekerd van zijn dat het bestuur uw geld goed besteed, zonder onnodige kosten te maken.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u bijpraten over het geplande benefiet in het komende jaar 2012 en over de activiteiten met betrekking tot de lopende en mogelijke nieuwe projecten.

Mocht u nog geen donateur zijn en wij hebben uw belangstelling gewekt, dan kunt u zich als donateur opgeven op de website van de stichting, www.2HELPchildren.nl .
Maar u kunt natuurlijk ook een eenmalige bijdrage overmaken op ons rekeningnummer 15.10.46.638 ten name van 2HELPchildren te Lisse.
Graag rekenen wij op uw steun, want zonder uw hulp zijn wij nergens.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HELPchildren,
Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief