2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief januari 2012

Geplaatst op 9 Mei 2012


januari 2012

Beste mensen,
Het jaar 2011 is nog maar net afgesloten en 2012 is al weer ‘uit te startblokken gekomen’. Wij wensen u allen een jaar met gezondheid en geluk. Los van alle financiële en politieke perikelen, blijft dat wat ons betreft toch het belangrijkst. Graag praten wij u in deze nieuwsbrief kort bij over een aantal zaken.
Eerder informeerden wij u over het plan om via de familie van Stef Bos mogelijk een nieuw studiefonds op te starten. De gesprekken daarover hebben plaatsgevonden en wij hebben uiteindelijk besloten het op dit moment niet te doen, omdat er nog onvoldoende duidelijk is hoe en door wie dit project ter plekke kan worden begeleid. Het bestuur heeft wel besloten om het studiefonds in Lesotho uit te breiden.
Begin 2011 zijn 6 kinderen uit Lesotho gaan studeren met een beurs van 2HELPchildren. In onze vorige nieuwsbrieven heeft u de berichten daarover van Gerard Mathot kunnen lezen. Wij hebben u o.a. gemeld dat er maar liefst 41(!) aanmeldingen voor een studiebeurs zijn binnengekomen en dat er helaas maar 12 daarvan gehonoreerd konden worden, waarvan 6 met het geld van 2HELPchildren. Vers van de pers kunnen wij u op de hoogte brengen van het op 2 januari 2012 ontvangen bericht van Gerard Mathot. Gerard schreef ons:
Beste Bert,
Na de Kerst (en een Boxing Day ‘Open House’ party met meer dan 150 gasten) en gezellig thuis met vrienden voor Oud-en-Nieuw, wordt het weer tijd om aan het werk te gaan. Ik heb net mijn bankafrekening gedownload en gezien dat op 29 December ik M52,034.59 ontvangen heb (dat moet de 5000 Euro @M10.406918 zijn). Hartelijk bedankt aan 2HelpChildren namens het Cor van Haasteren Trust! Als ik het goed begrijp is de helft daarvan de 2de bijdrage van de eerste gift (van vorig jaar) en de andere helft de 1ste bijdrage van de tweede gift (van dit jaar). Met de eerste helft gaan we door de 6 leerlingen, die vorig jaar in de eerste klas (Form A) zaten, te helpen, als hun jaarrapport goed is en ze naar de 2de klas (Form B) overgegaan zijn. Hoewel we in 2011 niet de hele bijdrage van toen (M21,339.40) opgemaakt hebben, wil ik dat saldo als de reserve bewaren voor wanneer in de komende jaren de schoolgelden en boeken duurder worden.
Met de andere helft (de nieuwe bijdrage) zal ik proberen 8 leerlingen te gaan helpen, want de koers is iets beter geworden. Zaterdag (7 januari) komen de nieuwe aanvragen in, die worden dan gecontroleerd en op de volgende zaterdag (14 januari) kunnen de uitgekozen leerlingen het geld krijgen voor het eerste kwartaal. Zo spoedig mogelijk daarna zal ik zowel over de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ leerlingen, die door 2HC gesponsord worden verslag doen.
Het beste, Gerard
U leest het, Gerard zit niet stil!
Ons tweede project bestaat zoals u weet uit het Lerato Educational Centre dat werd opgericht in 1999 door de Salesische zuster Mary, als een ontwikkelingsproject voor vrouwen en kinderen uit de township Eikenhof, ten zuiden van Johannesburg.
Hierover kunnen we melden dat de bouw van de schoolhal binnenkort een volgende fase ingaat. Er zijn, naast de bijdrage vanuit 2HELPchildren, de nodige extra middelen bijeengebracht, waardoor er in de bouw weer een forse stap voorwaarts gezet kan gaan worden. Dat is goed nieuws. Op 20 januari jl. schreef Patsy Parker het volgende:
HI Bert and Marja,
Hope you are all keeping well and not too cold over there. We are having wonderful weather but the Kruger Park is having floods at the moment.
We are having a committee meeting this afternoon to elect a Committee for the Community Hall. I will keep you updated and will also be sending you the banking details that you requested. We have opened a separate account for the Community Hall.

REGARDS, PATSY.Patsy Parker (bestuurslid Lerato) De speeltuin van Lerato


Na het grote succes van het matinee rondom Stef Bos in 2010, wordt het weer tijd voor een nieuw, groot evenement, dat waarschijnlijk in het najaar van 2012 zal plaatsvinden. Op dit moment zijn we druk doende daar vorm aan te geven. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij een “tipje van de sluier” oplichten.
Ook zullen wij u daarin informeren over het jaarverslag 2011 en een overzicht geven van de inkomsten van het eerste halfjaar 2012.
In de tussentijd rekenen wij graag op uw steun, want zonder uw hulp zijn wij natuurlijk nergens. Wij danken de reeds bestaande donateurs en sponsors.
Via onze website www.2helpchildren.nl kunnen nieuwe donateurs zich aanmelden.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Stichting 2HELPchildren,

Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief