2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief december 2012

Geplaatst op 9 Januari 2013

december 2012

Beste donateurs en andere belangstellenden,
hierbij onze 3e nieuwsbrief van dit jaar. Het jaar 2012 loopt alweer teneinde en wij hebben weer het nodige nieuws voor u over de lopende projecten en de overige activiteiten.

U herinnert het zich wellicht nog wel; onze vorige nieuwsbrief ging uitsluitend over het project in Lesotho. Het schooljaar daar loopt deze maand ten einde en begin volgend jaar krijgen wij van Gerard Mathot de resultaten door van de 14 kinderen die daar met een studiebeurs van 2HELP CHILDREN naar school gaan.

Onze tweede project, het Lerato Educational Centre, is weer een nieuwe fase ingegaan. De bouw van de community hall heeft vertraging opgelopen, omdat men problemen heeft met het bouwrijp maken van de grond. In de grond zit namelijk een enorme hoeveelheid hardsteen en dit heeft het bestuur genoodzaakt de fundering van het gebouw te wijzigen en in plaats van een gemetselde fundering kiest men nu voor prefab bouw. Dit betekent een aanpassing van de bouwplannen en binnenkort verwachten wij de gewijzigde tekening ter goedkeuring te krijgen. Wordt vervolgd dus.

Verder overlegt het bestuur regelmatig met andere stichtingen die ook actief zijn op het gebied van kinderhulp. Zo hebben wij bijvoorbeeld contact met Nederlandse stichtingen die zich bezig houden met projecten in Guatemala en India. Verder richten wij ons vooral op uitbreiding van de hulp in Lesotho
Voorts heeft het bestuur verregaande plannen om in de loop van het komende jaar wederom een benefiet te organiseren. Zodra de datum en het programma bekend zijn zullen wij u hierover nader informeren.

Het financieel jaarverslag 2011 staat inmiddels op onze website. Uit het verslag blijkt dat de Stichting over 2011 13.222 aan inkomsten heeft genoten en dat er, net als vorig jaar, nauwelijks tot geen kosten zijn gemaakt. Alles komt dus 1 op 1 daar terecht waar de hulp nodig is. Ondanks het feit dat de Stichting dit jaar geen bijzondere actie(s) heeft opgezet, komen er toch de nodige bijdragen binnen. Inmiddels heeft u alweer ruim 7.000,00 bij elkaar gebracht. Hartelijk dank daarvoor!

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren over de voortgang van de bouw van de community hall in Lerato en over de studieresultaten van de kinderen in Lesotho. Daarnaast hopen wij u dan nadere informatie te kunnen geven of het geplande evenement in het komende jaar 2013.
In de tussentijd rekenen wij graag op uw steun, want zonder uw hulp beginnen wij natuurlijk niets.

Dus mocht u nog geen donateur zijn en wij hebben uw belangstelling gewekt, dan kunt u zich als donateur opgeven middels een reply op info@2helpchildren.nl of op onze website www.2helpchildren.nl Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer 15.10.46.638 ten name van 2HELP CHILDREN te Lisse. En namens alle kinderen daar aan de andere kant zeggen wij dan: "Baie dankie"!

Wij wensen u de komende maand fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HELP CHILDREN,

Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief