2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief april 2013

Geplaatst op 18 november 2013

Beste mensen,

deze nieuwsbrief bevat uitsluitend nieuws vanuit Lesotho.

Gerard Mathot heeft een verslag gestuurd van de vorderingen van de kinderen in hun 2e studiejaar 2011 en verder stelt hij de kinderen aan u voor die met ingang van 2013 zijn begonnen. Thans zijn er tot nu toe maar liefst 24 kinderen geholpen met een studiebeurs van 2HELPchildren en dat allemaal dankzij uw gulle bijdragen. Hartelijk dank!

Gerard schreef ons onder andere het volgende: Schoolsysteem in Lesotho
Zoals bekend loopt het schooljaar in Lesotho van januari tot december. De lagere school duurt 7 jaar en de middelbare school is verdeeld in twee niveaus.
De aanpak van de Cor van Haasteren Trust
Wij zijn iedere zaterdagmorgen aanwezig om de leerlingen te ontmoeten en zo nodig te helpen. De scholen begonnen dit jaar op 28 januari en op 4 januari konden de leerlingen, die financiŽle hulp nodig hebben, zich aanmelden. Dit jaar waren er 73 aanmeldingen waarvan er 26 konden worden gehonoreerd en, om precies te zijn, 9 met het geld dat De Cor van Haasteren van de Stichting 2HELPchildren had gekregen. De Stichting 2HELPchildren heeft gedurende de afgelopen drie jaren substantiŽle bijdragen overgemaakt.

Alle in 2012 begonnen leerlingen zijn geslaagd en gaan door naar Form B en van de eerste lichting zijn er drie over naar Form C.
Nieuwe leerlingen

En dan stellen wij nu graag de 9 nieuwe leerlingen aan u voor, die met ingang van 2013 met een studiebeurs van 2HELPchildren zijn begonnen:

-Mpho LEBINA is een meisje van 13 jaar, waarvan de vader overleden is. Haar moeder heeft geen werk, maar betaalt al de opleiding van twee oudere kinderen. Mpho slaagde voor haar lagere school examen met een eerste klas en heeft dus een goede kans op succes op de middelbare school. Ze zit nu in de eerste klas van Methodist High School in Khbetsoana.

-Neo LEMEMA is een meisje van 13 jaar. Haar moeder overleed in 2007 en haar vader is ziek en kan daarom niet werken. Haar tante, een zus van haar vader, zorgt voor de familie, maar zij heeft ook geen werk. Neo slaagde voor de lagere school met een goede 2de klas en gaat nu naar de 1ste klas van LIFE High School in het centrum van Maseru.

-Lieketseng MATLI is een meisje van 14 jaar. Haar vader is overleden en haar moeder is niet in staat om te werken. Ze heeft nog een zuster, die ook niet naar school kon, maar omdat Lieketseng met een goede 2de klas voor haar lagere school geslaagd is, hebben we besloten haar te helpen. Ze gaat nu naar de 1ste klas in Leqele High School in Leqele, Maseru.

-Ithabeleng MOHAJANA is een meisje van 12 jaar. Haar vader is overleden en haar moeder is ziek, maar heeft soms tijdelijke baantjes. Haar oudere zus, die ook tijdelijke baantjes heeft, betaalt het schoolgeld voor een andere oudere zus. Maar er is geen geld meer voor Ithabeleng. Omdat ze voor de lagere school met een 1ste klas geslaagd is, wilden we haar graag helpen. Ze gaat nu naar ĎMabathoana High School in centraal Maseru, waar ik in de zeventiger jaren zelf nog les gegevenheb.

-Lerato MOLIBELI is een meisje van 12 jaar. Haar vader is overleden en haar moeder verkoopt kleren op straat. Daarmee betaalt ze het schoolgeld van een jonger zusje en een oudere broer. Ze heeft een 1ste klas resultaat voor het lagere school examen en dus is het goed dat we haar kunnen helpen. Ze gaat nu naar de 1ste klas in Lesotho High School in centraal Maseru.

-Relebohile MOLUNGOA is een meisje van 13 jaar. Haar vader heeft haar moeder verlaten ,hij is spoorloos verdwenen naar Zuid Afrika en bemoeit zich niet meer met zijn vrouw en kinderen. Haar moeder is ziekelijk, maar verdient soms wat om het schoolgeld van haar broer te betalen. Er is dan niets over voor Relebohile. Ook al omdat ze haar lagere school met een 1ste klas gehaald heeft, ben ik blij dat we haar schoolgled voor Qoaling High School, in Qoaling, Maseru, kunnen betalen.

We hebben heus niet alleen maar meisjes gekozen hoor, maar alfabetisch komen de jongens nu eenmaal later:

-Leeto MOSOLO is een jongen van 12 jaar, waarvan de vader geen verantwoordelijkheid voor zijn gezin neemt en hen verlaten heeft. De moeder is naar Zuid Afrika vertrokken om daar een baan als kok te vinden. Leeto wordt nu verzorgd door zijn oude grootmoeder, die geen inkomen heeft. Hij heeft een 2de klas gehaald in zijn lagere school examen en gaat nu naar Phomolong High School in Tsosane, Maseru.

-Motsamai RALESOETSA is een jongen van 14 jaar. Zijn ouders leven nog, maar zij kunnen geen werk vinden, want ze zijn niet gezond. Er is niemand anders in zijn familie die kan bijdragen, daarom hebben we besloten hem te helpen en hij gaat nu naar St. James High School.

-Relebohile SEMETHE is een jongen van 15 jaar. Zijn vader heeft hij nooit gekend, want die is weggegaan voor hij geboren was. Zijn moeder is weliswaar gezond, maar kan niet werken omdat zij voor haar eigen blinde moeder zorgt. Zijn broertje en zusje zitten nog op de lagere school. Relebohile heeft de lagere school met een 1ste klas gehaald en gaat nu naar de 1ste klas in Phuthiatsana Secondary School in Ha Abia, Maseru.

Tot zover de berichtgeving vanuit Lesotho. Het is fijn om vast te stellen dat Gerard de teugels daar goed in handen heeft en de inspanningen van hem en zijn rechterhand Ntate Rabasotho hun vruchten afwerpen.

Gerard stuurt ons ook uitgebreide financiŽle verslagen waaruit blijkt dat uw geld goed besteed is. En mede door uw gulle bijdragen wordt dit allemaal mogelijk gemaakt.

Nogmaals, namens alle kinderen daar aan de andere kant: baie, baie dankie!

Wilt u ook een verschil maken? U kunt zich dan als donateur opgeven op de website van de stichting, www.2HELPchildren.nl .

Maar u kunt natuurlijk ook zelf rechtstreeks een eenmalige bijdrage overmaken op ons rekeningnummer 15.10.46.638 ten name van 2HELPchildren te Lisse.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u verslag doen van de ontwikkelingen van twee nieuwe projecten, namelijk het Day Care Centre Paballong en de schoolbibliotheek
El Porvenira van de Stichting Ninos de Guatemala en hopen wij u te kunnen bijpraten over een mogelijk nieuw benefiet.

Mocht u willen reageren of verdere informatie willen ontvangen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met een van ondergetekenden.

In de tussentijd tekenen wij, met vriendelijke groet,
Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief