2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief december 2015

Geplaatst op 22 december 2015


december 2015

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,

Het jaar loopt teneinde en wij hebben het nodige nieuws voor u over de lopende projecten en onze nieuwe activiteiten.

Het project Lerato Educational Centre, is weer een nieuwe fase ingegaan. De bouw heeft weliswaar de nodige vertraging opgelopen, maar het ziet er nu toch naar uit dat het Computer and Media Centre er binnenkort gaat komen. Bijgaande foto’s geven aan dat het de kinderen goed gaat en de grond bouwrijp wordt gemaakt.
Voor meer informatie: www.facebook.com/LeratoEducationCentre

Het volgende project, het studiefonds in Lesotho, is al jaren succesvol en inmiddels studeren er zo’n 20 kinderen. Onze man ter plaatse, Gerard Mathot, zit er zoals u weet ‘boven op’ en de resultaten zijn er dan ook naar. Dit jaar hebben we besloten de hulp wederom uit te breiden en aan De Cor van Haasteren Trust een nieuwe subsidie toe te kennen van € 5.000,00. Wij wensen Gerard en ‘zijn’ kinderen veel succes.

Ons derde project, de bibliotheek Niños de Guatemala, werpt ook zijn vruchten af. Zoals wij eerder melden heeft 2HELPCHILDREN de inrichting van de basisschool El Porvenir betaald. Hiervoor hebben wij € 5.000,00 beschikbaar gesteld. De bibliotheek wordt gebruikt om de kinderen en de gemeenschap van Guatemala te helpen bij o.a. computerlessen, leessessies, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders van de leerlingen. Vanaf 2014 wordt gedurende vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,00 overgemaakt. Dit bedrag wordt gebruikt om de bibliotheek te onderhouden, zodat er nog lang gebruik gemaakt kan worden van de ruimte en de materialen. Voor meer informatie: www.ninosdeguatemala.org

Ons meest recente nieuwe project betreft de Stichting Kebebush. Wij zijn dit jaar in contact gekomen met de Nederlandse initiatiefnemers van deze stichting. Kebebush is een kleinschalige organisatie die zorgt voor veilige opvang en scholing voor straat- en weeskinderen in Addis Abeba in Ethiopië. In 2013 hebben zij een kindertehuis geopend dat onderdak biedt aan straat- en weeskinderen. De kinderen stromen in op de leeftijd van 0 tot 6 jaar en zij worden blijvend ondersteund tot hun 18e jaar. Met onze steun van € 3.000,00 worden dit jaar de schoolkosten van 4 kinderen betaald en volgend jaar van maar liefst 6 kinderen! Verdere informatie over deze mooie organisatie kunt u lezen op www.kebebush.nl

U ziet én leest het: wij zitten zeker niet stil en zorgen ervoor dat uw bijdragen goed terecht komen. Inmiddels runnen wij 4 projecten die wij de komende jaren heel graag willen voortzetten en het liefst nog zouden willen uitbreiden. Natuurlijk beginnen we zonder uw hulp helemaal niets en velen van u dragen jaarlijks dan ook hun steentje bij. Grote dank daarvoor!

Maar het kan ook zo zijn dat u dit jaar nog niet in de gelegenheid bent geweest een bijdrage over te maken, of dat u nog iets extra’s wil doneren. In dat geval nodigen wij u van harte uit een bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL74RABO0151 0466 38 ten name van 2HELP CHILDREN te Lisse. Wij van onze kant verzekeren u dat elke euro op zijn plaats terecht komt, want u kent ons stappenplan: (1)u doneert, (2)wij gaan aan het werk en (3)wij koppelen vervolgens terug. Zo laten wij u daadwerkelijk zien waar uw geld aan is besteed en welke kinderen u heeft geholpen in hun zoektocht naar een beter leven.
Ons credo luidt: “elke bijdrage maakt een verschil”.

Tenslotte danken wij u voor uw aandacht en wensen wij u deze maand fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HELPCHILDREN,

Lideke de Swart, Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief