2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief november 2016

Geplaatst op 12 Juli 2017

november 2016

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,
Het is tijd voor een nieuwsbrief, want er is dit jaar heel wat gebeurd.
Onze vrijwilligers hebben beslist niet stil gezeten. Begin dit jaar is onze website helemaal verfrist. Graag nodigen wij u uit een kijkje te nemen: www.2helpchildren.nl
Op 3 mei mochten wij een cheque van Ä 2.340,00 in ontvangst nemen van ICS. De medewerkers van ICS hebben dit fantastische bedrag bij elkaar gespaard om de projecten van 2HelpChildren te kunnen ondersteunen. Een fantastisch initiatief! (foto 1)
Zondag 7 juli gaf Gerard Mathot een bijzonder interessante lezing over Lesotho. Hij praatte de belangstellenden natuurlijk ook bij over de voortgang van de studie van de kinderen die met een beurs van 2HelpChildren naar school gaan. Inmiddels kunnen wij ruim 20 kinderen laten studeren en ze doen het allemaal goed. Het was een boeiende middag die, als het aan ons ligt, zeker voor herhaling vatbaar is. Wij danken Gerard zeer voor zijn energieke en positieve instelling, want zonder zijn belangeloze inzet zou de Cor van Haasteren Trust nooit zo succesvol kunnen zijn! En, niet onbelangrijk.., dankzij uw financiŽle bijdragen hebben wij de Cor van Haasteren Trust wederom Ä 5.000,00 toegezegd. (foto 2 en 3)
Ons project in Guatemala, de bibliotheek NiŮos de Guatemala, draait goed. De door 2HelpChildren ingerichte ruimte wordt door de kinderen gebruikt voor computerlessen en andere schoolactiviteiten. Sinds 2014 wordt gedurende vijf jaar een bijdrage van Ä 1.000,00 overgemaakt voor de instandhouding van de bibliotheek.
Meer informatie: www.ninosdeguatemala.org
Dan de Stichting Kebebush. Met onze steun van Ä 3.000,00 worden de schoolkosten van 6 kinderen betaald. De situatie in EthiopiŽ is jammer genoeg zorgelijk; het land wankelt. Het is al een jaar onrustig in EthiopiŽ, waar de bevolking het helemaal gehad heeft met de minderheidsregering. De protesten tegen de overheid met betrekking tot de landkwesties nemen toe en dit leidde er zelfs toe dat de regering de noodtoestand afkondigde. Politie en leger zijn ingezet tegen de demonstraties. De internetverbinding ligt eruit en contact met het huis in EthiopiŽ is momenteel alleen mogelijk via de telefoon.
Weliswaar zijn de kinderen relatief veilig en kunnen zij onder begeleiding normaal naar school, maar een en ander baart ons toch de nodige zorgen, met name ten aanzien van de onzekere toekomst van dit fantastisch mooie land. Verdere informatie over het weeshuis van de familie Pijpers kunt u vinden op www.kebebush.nl (foto 4)
De projecten die wij nu steunen, willen wij graag blijven financieren en waar mogelijk verder uitbouwen. Daarnaast willen wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Daarvoor, en dat begrijpt u natuurlijk, hebben wij domweg geld nodig. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw bijdrage goed terecht komt. Zonder uw hulp beginnen wij helemaal niets en wij doen dan ook een beroep op u. Wellicht heeft u uw steentje al bijgedragen, maar het kan ook zijn dat u dit jaar nog niet in de gelegenheid bent geweest een bijdrage over te maken, of dat u wellicht nog iets extraís wil doneren. In ieder geval nodigen wij u van harte uit een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL74RABO0151 0466 38 ten name van 2HelpChildren te Lisse. Nogmaals en voor alle duidelijkheid, wij van onze kant verzekeren u dat elke euro juist besteed wordt. De stichting 2HelpChildren is een belangeloze en transparante organisatie die geen kosten maakt waardoor elke euro direct kan worden besteed aan kinderhulp.

En zeg nou zelf: wat is er mooier dan kansloze kinderen kansrijk te maken?
Dank wij u voor uw aandacht en met vriendelijke groet,
het bestuur van de Stichting 2HelpChildren,

Lideke de Swart, Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.Bijgaand nog enkele fotoís:


Foto 1: op 3 mei 2016 mochten wij een cheque van ICS in ontvangst nemen


Foto 2 en 3: op 9 juli kregen wij van Gerard tekst en uitleg over de Cor van Haasteren Trust


Foto 4: De kinderen van het weeshuis Kebebush in EthiopiŽ

Nieuwsarchief