2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief december 2017

Geplaatst op 25 Januari 2018

december 2017

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,

Het jaar 2017 zit er al weer bijna op en hierbij het laatste nieuws over onze projecten.

Cor van Haasteren Trust
Sinds onze start in 2010 kunnen kinderen met een studiebeurs van 2HelpChildren naar de middelbare school. Zij studeren en krijgen tegelijkertijd een beroepsopleiding. Wij hebben het leerlingenaantal, mede dankzij uw steun, alle jaren zien groeien. En, niet onbelangrijk, in bijna alle gevallen slagen de kinderen elk jaar en kunnen zij door, zodat zij uiteindelijk, meestal ná 4 jaar, hun studie kunnen afronden. Klaar voor een nieuwe toekomst!
Stichting Kebebush
John Pijpers, bestuurslid van de Stichting Kebebush heeft de afgelopen maand het weeshuis opnieuw bezocht (foto’s 1 en 2). De kinderen, Kidush, Biruk, Zenawit en Kalkidan, doen goed hun best op school.
De Stichting 2HelpChildren steunt dit succesvolle project van harte!
Lerato
Vanuit Zuid-Afrika kregen we een aantal foto’s toegestuurd. Onderaan de nieuwsbrief treft u 4 foto’s aan. Zoals u kunt zien maken ze daar inmiddels volop gebruik van de gerealiseerde community hall. Dit alles mede dankzij de steun van 2HelpChildren!
Het is fijn om vast te stellen dat de bijdragen van 2HelpChildren aan de diverse projecten tot een succes leiden. En met uw steun gaan wij hier graag mee door. Sommigen onder u hebben als donateur of sponsor dit jaar al hun bijdrage geleverd. Grote dank daarvoor!
Maar natuurlijk ontvangen wij ook graag een bijdrage van andere belangstellenden die zich betrokken voelen bij de projecten en activiteiten van 2HelpChildren.
U kunt in dat geval een vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL74RABO0151 0466 38 ten name van de Stichting 2HelpChildren te Lisse.

Wij danken u voor uw belangstelling en wensen u een fijne, gezellige en sfeervolle decembermaand.
Met vriendelijke groet en tot in het nieuwe jaar 2018!

Het bestuur van de Stichting 2HelpChildren,
Lideke de Swart, Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief