2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief zomer 2018

Geplaatst op 12 november 2018

zomer 2018

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,

Het is al weer een jaar geleden sinds u onze laatste nieuwsbrief heeft ontvangen. De hoogste tijd dus om u weer eens bij te praten over de projecten van 2HelpChildren.

Cor van Haasteren Trust
Zoals elk jaar was Gerard Mathot ook deze zomer weer in Nederland en hij heeft ons kortgeleden de nodige informatie gestuurd. In de bijlage treft u zijn verslag aan. Hierin leest u dat Gerard bergen werk verzet en dat er elk jaar weer nieuwe kinderen met een opleiding kunnen beginnen. Leuke foto’s en een heel apart bedankbriefje. Daar doen we het voor! Een mooi project met structurele hulp van onze kant.

Stichting Kebebush
John Pijpers, bestuurslid van de Stichting Kebebush, stuurt ons regelmatig informatie over de voortgang van hun project in Ethiopië. Het gaat goed in het weeshuis en John schreef ons o.a. het volgende:

“Het goed gaat met de kinderen. De ontwikkeling van de kinderen gaat erg snel, het onderwijs wordt in het Amhaars en Engels gegeven. Dit jaar (2017) zijn we persoonlijk al twee maal in Ethiopië op bezoek geweest. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen zelf volgen en steeds beter met ze communiceren.
We bedanken 2HelpChildren heel hartelijk voor de bijdrage van dit schooljaar”.

Wij op onze beurt hebben besloten dit succesvolle project voor de komende jaren te blijven steunen. In de bijlage zit de laatste nieuwsbrief van Kebebush met daarin een uitgebreid verslag van hun werk. De moeite waard om eens rustig door te lezen.
Naast bovengenoemde projecten ondersteunen wij nog Niños de Guatemala en Lerato.

U ziet waar wij uw geld aan besteden en door zelf geld te doneren helpt u 2HelpChildren haar doel te verwezenlijken.

Bijzondere bijdrage Ruud Meijer
Kortgeleden is Ruud met pensioen gegaan. Hij is al sinds de oprichting van onze Stichting een trouwe sponsor. Zijn afscheid is gevierd en hij heeft in plaats van kado’s een financiële bijdrage gevraagd voor 2HelpChildren. Op 10 september kregen wij van Ruud een cheque van maar liefst € 3.895,00 overhandigd. Op de foto nemen wij de cheque in ontvangst. Van links naar rechts op de foto: Lideke, Frans, Cees, Bert en Ruud.

Feit is dat de bijdragen aan onze projecten tot succes leidt. Want wat er mooier dan kansloze kinderen kansrijk te maken? En met uw steun gaan wij hier graag mee door. Sommigen onder u dragen al hun steentje bij, zoals dat zo mooi heet. Grote dank daarvoor! Maar uiteraard ontvangen wij ook graag een bijdrage van andere belangstellenden die zich betrokken voelen bij de projecten en activiteiten van 2HelpChildren.

U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL74RABO0151046638 ten name van de Stichting 2HelpChildren te Lisse.
Met dit bedrag en de andere bijdragen van onze donateurs en sponsors kunnen wij ons mooie en dankbare werk voortzetten.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HelpChildren,

Lideke de Swart, Frans Heemskerk, Cees van Haasteren en Bert van Zoolingen.

Nieuwsarchief