2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief winter 2020

Geplaatst op 30 augustus 2021

Winter 2020

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,

Voor je ligt de nieuwsbrief winter 2020 van 2HELPCHILDREN. In deze nieuwsbrief praten we jullie graag bij over de projecten die wij, mede door jullie mogelijk gemaakt, ondersteunen.
Zoals je weet is onze stichting in het leven geroepen om d.m.v. van het werven van fondsen ontwikkelingswerk mogelijk te maken. Op dit vlak hebben we heel goed nieuws. In 2020 hebben we vanuit een erfenis een legaat ontvangen van iemand die ons werk een warm hart toedroeg. Iemand die een bijzonder band had met Rotterdam. Dit legaat maakt het voor ons mogelijk om onze activiteiten uit te breiden. Na een brede oriëntatie binnen het bestuur hebben we besloten in zee te gaan met ras Rotterdammers, Sander Kramer en Hugo Borst, initiatiefnemers van de Sunday Foundation.
De zeer bevlogen en geëngageerde schrijvers/columnisten schreven veel over, wat zij noemen, ‘vergeten plekken’ in de wereld. Plekken waar zich schrijnende, ontoelaatbare of zelfs onmenselijke dingen afspelen, maar die om één of andere reden geen of weinig internationale aandacht krijgen. Plekken waar mensen in nood verkeren, maar waar niets aan gedaan wordt.
De Kramer en Borst vinden dat onverteerbaar. Daarom zijn zij, met een groep gelijkgestemden waaronder artsen en geëngageerde ondernemers, de Sunday Foundation gestart.

De Sunday Foundation, die volledig bestaat uit vrijwilligers, biedt hulp op vergeten plekken op aarde. De stichting zet op de slechtste plekken ter wereld projecten op om de ergste nood te lenigen. Projecten van hoop. Als het aan de medewerkers van de Sunday Foundation ligt, een ‘hoop’ projecten!
Deze stichting bouwt o.a. scholen in Sierra Leone, het armste land van de wereld. Vanuit onze stichting hebben we toegezegd om de bouw van één school financieel mogelijk te maken. Zodra de situatie rond Corona het toelaat, gaan we concrete afspraken maken om de bouw van “onze school” in gang te zetten. We hebben daarover in september 2020 al uitgebreid gesproken met Sander de Kramer. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Stand van zaken van de reeds bekende projecten:

De ‘Cor van Haasteren Trust’:
We hebben besloten om onze verplichtingen richting dit mooie project verder na te komen maar geen nieuwe studenten aan de groep die we ondersteunen, toe te voegen. Dit komt vooral omdat onze man ter plekke, Gerard Mathot, die al vele jaren als grote regisseur is opgetreden, zijn bijdrage aan dit project stapsgewijs wil gaan afbouwen. Zijn leeftijd speelt daar een rol bij. Er is geen mogelijkheid om dit project aan iemand anders over te dragen. Gerard heeft in de afgelopen jaren fantastisch werk voor ons gedaan, waar wij hem, mede namens ‘onze tientallen studenten’, natuurlijk enorm dankbaar voor zijn.

Stichting Kebebush Ethiopië:
Uit regelmatig contact met initiatiefnemer John Pijpers en voorzitter van de stichting Lotty van Zelst blijkt dat het op zich goed gaat met de kinderen die wij via deze stichting ondersteunen. Wat wel slecht nieuws is dat de scholen daar vanwege de pandemie al vanaf april gesloten zijn. Wekelijks ging Sosina naar school om huiswerk in te leveren en nieuwe opdrachten op te halen. Ondanks de lastige situatie zijn de kinderen op basis van de resultaten over naar de volgende grade. We hebben besloten om de lesgelden van de eerste 4 kinderen ook de komende jaren te blijven financieren.
Op dit moment zijn de scholen nog steeds niet geopend, wekelijks hopen ze op het goede bericht dat ze weer naar school kunnen gaan. Wel zijn ze al ingeschreven, het wachten is op het sein dat de minister van onderwijs groen licht geeft.
De studiefondsen voor Betty en Nati (zie onderstaande foto’s) nemen we de komende jaren ook weer voor onze rekening. In totaal steunen we dus 6 schoolgaande kinderen.


Stichting Naar School In Haïti:
Ook deze samenwerking werpt de nodige vruchten af. In het eerste kwartaal hebben we onze eerste donatie gedaan ten behoeve van de minibieb en van computerlessen op Ecole Soleil de Hollande in Kablain, Haïti. Wij worden elke keer weer heel enthousiast van initiatiefneemster Marijke Zandberg en haar team. Groot respect voor deze mensen. Op de onderstaande foto’s krijg je een beeld van het resultaat van onze eerste bijdrage.Samenvattend kunnen we zeggen dat ondanks de ongewisse situatie vanwege de wereldwijde pandemie, onze projecten toch goed doorlopen, sterker nog, we hebben er een mooi project aan kunnen toevoegen.

Dit allemaal door o.a. hulp van velen van jullie!
Uiteraard ontvangen wij ook graag een bijdrage van andere belangstellenden die zich betrokken voelen bij de projecten en activiteiten van onze stichting 2HelpChildren.

U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL74RABO0151046638 ten name van de Stichting 2HelpChildren te Lisse. Met deze en andere bijdragen van onze donateurs en sponsors kunnen wij ons mooie en dankbare werk doen.
Wij wensen jullie in deze verwarrende tijden hopelijk fijne dagen.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting 2HelpChildren,

Lideke de Swart, Cees van Haasteren, Bert van Zoolingen en Frans Heemskerk.

Nieuwsarchief