2 Help Children


Nieuwsoverzicht

nieuwsbrief december 2021

Geplaatst op 29 december 2021

December 2021

Beste sponsors, donateurs en andere belangstellenden,

Voor je ligt de nieuwsbrief “winter 2021” van 2HelpCHILDREN. In deze nieuwsbrief praten we je wederom graag bij over de projecten die wij, mede door jullie mogelijk gemaakt, ondersteunen.
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat we in zee zijn gegaan met Sander Kramer en Hugo Borst, initiatiefnemers van de Sunday Foundation. Door alle Corona perikelen heeft onze steun in 2021 nog niet geleid tot de bouw van een school in Sierra Leone. Zodra Sander weer echt concreet aan de slag kan in Sierra Leone, gaan we onze toegezegde steun waarmaken. We houden je daarvan natuurlijk op
de hoogte.
In 2021 hebben we het besluit genomen om de stichting Tugende Afrika te gaan steunen. In deze
nieuwsbrief lees je daar meer over. Daarnaast tref je ook over de andere projecten die we steunen, meer informatie aan. Voor alle projecten geldt dat ons respect voor de betrokkenen onverminderd groot is.

VEEL LEESPLEZIER, fijne feestdagen en een gezond 2022 gewenst!

KEBEBUSH
Sinds 2015 krijgen de 4 kinderen (te weten Kalkidan, Zenawit, Biruk en Kidush) in het huis Kebebush in Ethiopië dankzij onze steun de mogelijkheid naar school te gaan.
Sinds 2019 zijn ook Betty en Nati daarbij gekomen, zij volgen ook een studie aan het college dankzij 2helpchildren.
De termijn einde van dit schooljaar van de 4 kinderen in het huis verstreek in 2021. We hebben besloten onze steun met 4 jaar te verlengen. Hoe staat de opleiding van de kinderen er nu voor? De kinderen gaan (indien Corona dit niet onmogelijk maakt) nog steeds met veel plezier naar school en komen met goede rapporten thuis.
• Kalkidan rondt dit jaar grade 8 af.
• Zenawit rondt dit jaar grade 5 af.
• Biruk rondt dit jaar grade 4 af.
• Kidush rondt dit jaar grade 2 af.

TUGENDE AFRIKA
In 2021 zijn we een samenwerking met deze stichting aangegaan. Via een bekende van een van onze bestuursleden, kwamen we in contact met Steven Kibira, de man ter plekke. De initiatiefnemers hebben zich als doel gesteld zich -in brede zin- in te zetten voor goede leeromstandigheden voor kinderen op Oegandese scholen. Vanuit deze brede missie wil Tugende Afrika zich heel gericht inzetten voor het "verbeteren van de algehele hygiëne en hiermee gezondheid van kinderen op scholen in (West) Oeganda door het vervangen van het sanitair en het verbeteren van de watervoorziening”.
Aanpak
In heel Oeganda zijn er veel scholen die hulp kunnen gebruiken met hun sanitair. Tugende Afrika begint echter met scholen in het Westen van Oeganda, om specifiek te zijn: het Kabarole district. Omdat Steven heeft gewerkt en geleefd in deze regio, is Steven hier als een vis in het water. Dit maakt het ontwikkelen en managen van deze projecten een stuk gemakkelijker.
Zo is via zijn contacten ook het volgende project terecht gekomen bij stichting Tugende Afrika: de St. Francis Xavier Primary School. Deze school heeft zo’n 300 leerlingen en die gebruiken hiervoor 2 toiletten. Onderstaande foto’s tonen de huidige situatie van het sanitair.
Nu, 3 jaar nadat het nieuwe sanitair van het eerste project (Holiness Ark school) is gebouwd, wordt er meer uit het sanitair gehaald: compost. Om die reden wordt er een stap extra gezet in dit volgende project bij St. Francis Xavier. De pit latrines worden vervangen door composttoiletten. Dit betekent dat er niet meer diep moet worden gegraven, waardoor nieuwe toiletten relatief sneller geplaatst kunnen worden. Het uiterlijk van de toiletten blijft hetzelfde, maar de werking verandert. Daarnaast zal er een afwatering systeem geplaatst worden voor regenwater, dat vervolgens wordt opgeslagen in een grote 10.000 liter tank. Naar ons idee een prachtig project om te steunen. We doen dat met twee termijnen van € 5.000,00.

Naar School in Haïti
Zoals je weet betreft ons project de inrichting en aanschaf van een mini-bibliotheek en de kosten van de informaticalessen. In 2021 hebben we dit project met een tweede termijn van € 3.333,33 gesteund. Het bedrag wordt gebruikt voor de mini bieb en de computerlessen in “Ecole Soleil de Hollande in KaBLain”.

Nieuwsarchief