2 Help Children


Projecten

Cor van Haasteren Trust Lesotho

De helaas veel te vroeg overleden Cor van Haasteren (51 jaar oud) vroeg op zijn sterfbed in 2002 aan zijn vrienden: 'look after my boys'. En hiermee bedoelde hij de inmiddels 30 jongens en meisjes voor wie hij schoolgeld, leerboeken en soms ook het levensonderhoud betaalde. Zijn nalatenschap is in de "Cor van Haasteren Trust" ondergebracht en 2HELPCHILDREN ondersteunt dit project sinds 2010 van harte. Inmiddels studeren er dankzij onze structurele steun tientallen kinderen. Gerard Mathot ontvangt de kinderen regelmatig en hij bespreekt de voortgang aan de hand van hun schoolrapporten. In onze nieuwsbrieven houden wij u verder op de hoogte.

Bekijk foto's

« Bekijk de andere projecten
Cor van Haasteren Trust Lesotho